Overal studerenVroeger werd afstandsonderwijs voornamelijk gebruikt in dunbevolkte gebieden, gebieden waar leerlingen lange afstanden moesten afleggen om een opleiding te kunnen volgen. Tegenwoordig is een thuisstudie meer dan enkel een overbrugging van tijd en afstand.

Naast de mensen die op jonge leeftijd regulier onderwijs volgen is er ook nog de werkende, ervaren bevolking die behoefte heeft om te studeren naast hun baan, ze willen zich ontplooien en laten onderwijzen. Een leven lang leren waarbij niet enkel wordt getracht om zelfontplooiing te realiseren, maar ook te profiteren van de voordelen van afstandsonderwijs.

De motivatie om een opleiding naast het werk te volgen loopt sterk uiteen. Werknemers merken bijvoorbeeld dat hun reeds afgeronde reguliere opleiding inhoudelijk niet voldoet aan de eisen op de werkvloer. Of dat de werkzaamheden zich op een actueler werkveld afspelen dan de voorheen gevolgde studie. Vaak is bijscholing in een specifiek vakgebied dan extra gewenst. Maar ook doorgroeimogelijkheden spelen een rol, waarbij kennis en competenties noodzakelijk zijn. Hiernaast kan het voor een bedrijf van positieve invloed zijn als er meer kennis wordt vergaard op gebieden die relevant zijn voor de organisatie. Meer expertise bij bedrijven betekent dat processen efficiënter kunnen verlopen, doordat de op praktijkgerichte aangeleerde theorie gelijk kan worden toegepast. Tevens zijn er mogelijkheden om door middel van maatwerk een individueel traject te creëren voor werknemers, zodat de opleiding niet ten koste gaat van de waardevolle werktijd. Voor de werknemers betekent dit weer dat de opleiding te combineren is met een drukke baan en/of het gezinsleven.

Volg ons op Instagram

Klik hier

Afstandsonderwijs versus Regulier onderwijs

Maar hoe staat het dan met de kwaliteit van afstandsonderwijs ten opzichte van regulier onderwijs? De reële verschillen op het gebied van kwaliteit tussen regulier onderwijs en afstandsonderwijs zijn te verwaarlozen, aangezien de te behalen diploma’s exact hetzelfde zijn. Afstandsonderwijs wordt door toonaangevende instanties, zoals het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Nederlands Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) erkend zodat u altijd verzekerd bent van uitstekende kwaliteit.

De verschillen tussen de twee opleidingsmogelijkheden liggen vooral in de manier waarop het onderwijs aangeboden wordt. Afstandsonderwijs kan altijd en overal gevolgd worden en vaak in een sneller tempo, terwijl regulier onderwijs zich aan een vast stramien houdt. Dit laatste is minder aantrekkelijk voor de werkenden onder ons. Afstandsonderwijs wordt juist aangeboden met een flexibele structuur, namelijk de combinatie van persoonlijke begeleiding, een beperkt aantal klassikale componenten en e-learning via een digitale, interactieve omgeving.

Naast deze ‘e-learning’ methode, kunnen er vrijstellingen worden behaald door enkel praktijkervaring op HBO- en MBO-niveau om te zetten in een Ervaringscertificaat (EVC). Tevens zijn er fiscale voordelen te behalen als werkgever door middel van een BBL- of leerwerkovereenkomst.

Genoeg mogelijkheden en voordelen dus om een afstandsopleiding te volgen. Het is een prettige bijkomstigheid dat er naast regulier onderwijs, ook een mogelijkheid is om een oudere en werkzame doelgroep (bij) te scholen.

Wil jij een opleiding volgen via je werkgever of informatie over zakelijke mogelijkheden? Kijk dan op www.nti-zakelijk.nl.