Beoordeling HBO Integrale Veiligheid door de NVAO

Het volledige eindoordeel van het NVAO auditpanel over de opleiding HBO Bachelor Integrale Veiligheid is als volgt:

"De opleiding geeft blijk van een goed doordachte wijze van onderwijs inrichten op dit terrein, met participatie van personeel, betrokkenheid van het werkveld, doelgroepgerichtheid en monitort op elk vlak de kwaliteit met zorg. Er is sprake van een goed op de doelgroep toegesneden, flexibel programma met een solide profiel; het docententeam is deskundig, betrokken en enthousiast; alle betrokkenen zijn uitstekend aangesloten op het domein en gericht op voortdurende verbetering.

Het programma wordt gevoed door een actieve werkveldcommissie en de examencommissie doet haar werk. De opleiding kenmerkt zich door een professionele kwaliteitscultuur. De bestudeerde eindwerken zijn van hbo-Bachelorniveau en een mooie illustratie van praktijkgericht onderzoek, toepassing van theoretische modellen en zetten aan tot een kritische instelling en een onderzoekende houding. De onderwerpen zijn passend voor een opleiding Integrale Veiligheid."