NTI-MBO College

Hoge kwaliteit

De MBO-opleidingen van het NTI-MBO College zijn praktijkgericht en voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Ook zijn al onze MBO-opleidingen wettelijk erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland. Iedereen die een opleiding volgt bij het NTI-MBO College is hierdoor verzekerd van een gedegen kwaliteit.

Twee varianten

Het NTI-MBO College biedt twee varianten MBO-opleidingen aan, namelijk de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) en de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Bij de BOL-opleidingen ligt de nadruk op het leren van de theorie. Je bestudeert bij deze variant de theorie zelfstandig thuis. Ook het stagelopen is een belangrijk onderdeel van deze variant. De BOL-opleiding van het NTI-MBO College is vergelijkbaar het beroepssecundair onderwijs (BSO) in België.

Daarnaast biedt het NTI-MBO College ook de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) aan. Dit is de opleidingsvariant die bestaat uit een combinatie van werken en leren. Tijdens deze beroepsbegeleidende leerweg doe je dus veel praktijkervaring op. Het niveau van onze BBL-opleidingen is vergelijkbaar met het deeltijds secundair onderwijs in België.

Het MBO-diploma voor BOL- en BBL-opleidingen is gelijk en hebben dan ook dezelfde waarde. Zo kun je een MBO-opleiding dus op jouw manier volgen!