Stagebijeenkomst, praktijkdag algemene vakken en EHBO voor kinderen

De drie standaard gratis praktijkdagen zorgen ervoor dat je optimaal bent voorbereid op je opleiding.

Stagebijeenkomst
De stagebijeenkomst bereidt je voor op je stage. Je krijgt bijvoorbeeld uitgebreide toelichting op de stagedocumenten en de eisen aan een stageplek.

Praktijkdag algemene vakken
Tijdens de praktijkdag algemene vakken krijg je les in de vakken Nederlands, Rekenen en Loopbaan en Burgerschap (LB). Als je extra ondersteuning wilt bij Nederlands of Rekenen, kun je bijles volgen.

EHBO voor kinderen