Maildisclaimer

Disclaimer e-mail (Nederlands)

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. NTI, Uitgeverij Educatief, AALO en Eurodidakt sluiten elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. NTI, Uitgeverij Educatief, AALO en Eurodidakt garanderen niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Disclaimer e-mail (English)

This message (including any attachments) may be privileged or confidential. If you have received it by mistake, please notify the sender by return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorized use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. NTI, Uitgeverij Educatief en Eurodidakt rejects any liability for the improper, incomplete or delayed transmission of the information contained in this message, as well as for damages resulting from this e-mail message. NTI, Uitgeverij Educatief, AALO en Eurodidakt cannot guarantee that the message received by you has not been intercepted by third parties and/or manipulated by computer programs used to transmit messages and viruses.