Inschrijfvoorwaarden m.b.t. studeren in het buitenland

Bij NTI studeer je overal, waar ook ter wereld. Toch zijn er wel een paar speciale afspraken nodig om een studie vanuit het buitenland soepel te laten verlopen. De extra afspraken ten opzichte van de standaard voorwaarden voor inschrijving treft je hieronder aan:

Extra verzendkosten

NTI brengt geen extra verzendkosten in rekening naast de standaard tarieven.

Betaling lesgeld

De opleidingskosten voor verzending buiten Nederland of België zijn gelijk aan de standaard kosten, wel vragen wij je de opleidingskosten voor verzending te voldoen. Bij HBO-opleidingen geldt dat wij je vragen de opleidingskosten voor het eerste studiejaar vooruit te voldoen. Bij MBO-opleidingen geldt dat wij vragen om het gehele bedrag van de opleiding vooruit te voldoen.

Overboeken lesgeld

NTI zal een opgave toesturen van de actuele studiekosten, de kosten kunnen per acceptgiro of digitaal bankieren worden overgeboekt.

Toezending van lessen

De materialen van cursussen en MBO-opleidingen worden in één keer toegezonden, de materialen van de HBO-opleidingen worden per studiejaar toegestuurd.

Inzenden van huiswerk

Huiswerk verstuur je via de digitale leeromgeving of per post. Als huiswerk per post wordt gestuurd, dan moet op de huiswerk-envelop aan het voorbedrukte adres de aanduiding "Pays-Bas" of "The Netherlands" toevoegen. En uiteraard moet je de envelop voldoende frankeren.

Studenten die buiten Europa én per post studeren, ontvangen hun gecorrigeerde huiswerk per luchtpost. NTI neemt deze kosten voor haar rekening. Per luchtpost verzenden van het huiswerk heeft natuurlijk wel een behoorlijk effect op de reactietermijn.

Praktijktrainingen

Bij sommige opleidingen is naast schriftelijk (e-mail) contact ook het bijwonen van praktijktrainingen noodzakelijk. In dat geval wordt dat in de opleidingsinformatie nadrukkelijk aangegeven. De praktijktrainingen kun je ruim tevoren boeken zodat je jouw planning zorgvuldig kunt opstellen.

Examens

Veel NTI opleidingen kunnen met een examen worden afgerond. Dit staat bij iedere studie duidelijk in de opleidingsinformatie vermeld. Meestal worden examens alleen in Nederland afgelegd, in een paar landen is het ook mogelijk gebruik te maken van digitaal examineren, ook is het mogelijk om gebruik te maken van de examenmogelijkheid op ambassades en consulaten, het ministerie van buitenlandse zaken brengt hiervoor een extra bedrag in rekening dat tevoren aan hen voldaan dient te worden. De mogelijkheid om examens in het buitenland af te leggen, geldt niet voor mondelinge examens. Jouw mentor kan je alles over deze mogelijkheid vertellen.

Nog extra vragen over studeren vanuit het buitenland?

Onze studieadviseurs zullen je graag alles vertellen wat met deze wijze van studeren te maken heeft. Jouw vragen kun je stellen via studieadvies@nti.nl of 071 - 750 10 10.