MBO Vrijstellingen

Vrijstellingen bieden je de mogelijkheid jouw studie nog sneller en voordeliger te volgen. Als je bij aanvang van jouw studie vrijstelling krijgt voor een bepaald onderdeel, hoef je niet alleen geen examen te doen voor dit onderdeel, maar kom je wellicht ook in aanmerking voor korting op het lesgeld.

Aan het aanvragen van vrijstellingen zijn voorwaarden verbonden. Wij raden je aan deze voorwaarden goed door te lezen voordat je jouw vrijstellingsverzoek indient. Bekijk hier de vrijstellingsvoorwaarden van het NTI MBO-College.

Het vrijstellingsformulier

Om de verwerking van jouw vrijstellingsverzoek binnen de gestelde termijn te kunnen voltooien, is het van groot belang dat je gebruik maakt van het vrijstellingsformulier. Het vrijstellingsformulier bestaat uit een deel dat je dient in te vullen en een voorbeeld van een reeds ingevuld formulier.

Je kunt hier het vrijstellingsformulier downloaden:

  1. MBO beroepsgerichte opleidingen (nieuwe stijl) - Download

Het formulier dient als volgt ingevuld te worden:

  1. Vul het programmaonderdeel van de NTI opleiding in, waarvoor je vrijstelling wenst aan te vragen. (Je kunt deze onderdelen vinden onder het tabje "inhoud" bij "het complete studieprogramma".)
  2. Geef aan waarmee je aan kunt tonen dat je dit onderdeel reeds hebt behaald. Voor het toekennen van vrijstellingen geldt dat het voor de Vrijstellingscommissie duidelijk moet zijn welke onderdelen je reeds met voldoende resultaat hebt afgesloten. Op het vrijstellingsformulier vind je een overzicht van de vereiste bewijsstukken.

Belangrijk voor MBO vrijstellingsverzoeken:

  • Vrijstellingen kunnen alleen in behandeling worden genomen op basis van officiële diploma's en certificaten van erkende onderwijsinstellingen en ervaringscertificaten van erkende evc-bureaus. Toegezonden diploma's en cijferlijsten dienen gewaarmerkte kopieën van het origineel te zijn. Onderdelen op grond waarvan vrijstelling wordt aangevraagd dienen met een voldoende resultaat afgerond te zijn.
  • Daarnaast kunnen vrijstellingen worden verleend op basis van cijferlijsten en stagebeoordelingsformulieren, mits daarmee wordt aangetoond dat je het betreffende onderdeel met een voldoende hebt afgerond en het formulier voldoet aan de volgende kenmerken: officieel document van erkende onderwijsinstelling met datum van ondertekening, stempel onderwijsinstelling, handtekening beoordelaar, contactgegevens beoordelaar.
  • Indien jouw diploma of certificaat ouder is dan vijf jaar, dien je bij jouw vrijstellingsverzoek tevens een NTI werkgeversverklaring in te leveren.
  • Erkenningen op EVC Certificaten worden alleen overgenomen als de Vrijstellingcommissie van het NTI MBO College de onderbouwing per erkend onderdeel van de opleiding voldoende overeen vindt komen met de criteria.

Er wordt géén vrijstelling verleend op grond van:

  • Reeds eerder door derden verleende vrijstellingen (NTI heeft de originele bewijsstukken nodig om jouw vrijstellingsverzoek in behandeling te kunnen nemen);
  • Werkervaring.

Alleen vrijstellingsverzoeken die aan de voorwaarden voldoen worden in behandeling genomen. Indien jouw dossier niet compleet wordt bevonden, ontvang je bericht van NTI met daarin advies over de missende documenten. Binnen 20 werkdagen na ontvangst van jouw complete dossier ontvang je de uitslag van je vrijstellingsverzoek.

Je kunt het volledig ingevulde en ondertekende vrijstellingsformulier, inclusief bijlagen, per mail sturen naar vrijstellingen@nti.nl.