Alumnibeleid van het NTI

NTI voert een actief alumnibeleid, dat bestaat uit de onderstaande punten.

1. Specifieke workshops en seminars voor alumni

In eerste instantie zullen we ons hierbij richten op de erkende mbo- en hbo-opleidingen.

2. Stimuleren van vervolgopleidingen

Iedere alumnus heeft recht op 15% korting op een tweede opleiding bij NTI. Deze korting is van toepassing op alle NTI-opleidingen en -cursussen.

3. Speciaal aanbod voor partner, huisgenoten en familie van alumni

Partner, huisgenoten en familie van de alumni hebben recht op 5% korting op een opleiding naar keuze indien zij de gegevens van de alumni overleggen.

4. Betrokkenheid bij evalueren beroepsrelevantie en kwaliteit opleiding

Alumni zullen betrokken worden bij de evaluatie van de kwaliteit van de opleiding. Tevens zal geëvalueerd worden of de kennis en vaardigheden die opgedaan zijn in de opleiding aansluiten bij de vaardigheden die in de beroepspraktijk noodzakelijk zijn.

Alumni kunnen betrokken worden bij vragen over:

  • De hele opleiding en de verschillende ondersteunende processen daarbij;
  • De erkenning van diploma's op de arbeidsmarkt;
  • De relatie tussen de gevolgde opleiding, de kennis en vaardigheden en het beroep dat daarop gedaan wordt vanuit de functie;
  • Toekomstperspectieven in de beroepsgroepen en functies waarin men werkt en over de veranderende scholingsbehoeften.