Beoordeling HBO Integrale Veiligheid door de NVAO

Logo-NVAO.jpgRecentelijk heeft de NVAO de HBO Bacheloropleiding Integrale Veiligheid van Hogeschool NTI onder de loep genomen. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is dé onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen waarborgt. Door de NVAO-toetsing en -accreditatie weet je zeker dat de erkende opleiding aan alle eisen van deze hoogstaande kwaliteit voldoet.

Met trots kunnen wij mededelen dat het eindoordeel van de NVAO zeer positief is. Zo geeft het NVAO auditpanel in haar eindoordeel over de NTI HBO Bachelor Integrale Veiligheid aan: “er is sprake van een goed op de doelgroep toegesneden, flexibel programma met een solide profiel; het docententeam is deskundig, betrokken en enthousiast”. Ook zijn alle betrokkenen “gericht op voortdurende verbetering” en kenmerkt de opleiding zich “door een professionele kwaliteitscultuur”. 

Bekijk het volledige eindoordeel

"De opleiding geeft blijk van een goed doordachte wijze van onderwijs inrichten op dit terrein, met participatie van personeel, betrokkenheid van het werkveld, doelgroepgerichtheid en monitort op elk vlak de kwaliteit met zorg. Er is sprake van een goed op de doelgroep toegesneden, flexibel programma met een solide profiel; het docententeam is deskundig, betrokken en enthousiast; alle betrokkenen zijn uitstekend aangesloten op het domein en gericht op voortdurende verbetering.

Het programma wordt gevoed door een actieve werkveldcommissie en de examencommissie doet haar werk. De opleiding kenmerkt zich door een professionele kwaliteitscultuur. De bestudeerde eindwerken zijn van hbo-Bachelorniveau en een mooie illustratie van praktijkgericht onderzoek, toepassing van theoretische modellen en zetten aan tot een kritische instelling en een onderzoekende houding. De onderwerpen zijn passend voor een opleiding Integrale Veiligheid."

Bekijk de opleiding Integrale Veiligheid

Met de NVAO-accreditatie ben je verzekerd van een wettelijk en internationaal erkend diploma, dat perfect aansluit op de wensen en eisen van de arbeidsmarkt. Het zeer positieve oordeel van de NVAO bevestigt dat NTI de kwaliteit van haar opleidingen serieus neemt.

Nationale Studenten Enquête
Wij zijn blij dat de kwaliteit van deze opleiding niet alleen door de NVAO erkend wordt, maar dat ook in de Nationale Studenten Enquête 2017 de HBO Bachelor Integrale veiligheid inhoudelijk als beste van heel Nederland beoordeeld is. Het bewijs dat ook onze studenten de opleiding hoog waarderen.