Komkommertijd: niet bij het NTI!

Logo NVAOWanneer het Nederlandse nieuws vooral wordt gedomineerd door de vele nutteloze -het is maar dat je het weet- berichten, weten we weer dat het zomer is. Want aan het weer merken we het in elk geval niet altijd. Komkommertijd. Ironisch genoeg van oorsprong juist een drukke tijd voor kwekers; vandaag de dag met name gebruikt om berichten met beperkte nieuwswaarde aan de man te brengen.

Volg ons op Instagram

Klik hier

Voor Hogeschool NTI geen komkommertijd, integendeel! Wij bevinden ons midden in een dynamisch jaar met een duidelijke focus op kwaliteit, met inmiddels 16 NVAO-geaccrediteerde hbo-opleidingen en één NVAO-geaccrediteerde Professionele Master. Dit aanbod wordt ieder jaar weer uitgebreid met nieuwe opleidingen ter aanvulling op ons brede opleidingsaanbod.

De weg naar kwaliteit

Kwaliteit zit hem niet alleen in directe, significante zaken als voldoen aan NVAO-normkaders voor accreditatie. Kwaliteit is er ook indirect, en blijkt bijvoorbeeld uit het enthousiasme van een team medewerkers, docenten en vertegenwoordigers uit het werkveld. Met de huidige track record van accreditaties staat Hogeschool NTI voor deze kwaliteit, voldoet daarmee aan de normkaders en doorloopt in het kader van kwaliteitszorg een zorgvuldig proces van borging. In de praktijk betekent dit inspirerende sessies met afgevaardigden uit de beroepspraktijk om met elkaar te sparren met als doel de opleiding naadloos te laten aansluiten op de praktijk. Maar ook: hoe borg je dat? Dit gebeurt door middel van enthousiasmerende sessies met docenten; want hoe richt je je opleiding didactisch zo in, dat de studenten hier een optimaal leerrendement uit halen? Met een omvangrijk Informatiedossier en bijlagen als uitgangspunt gaan vervolgens wij een visitatie in, als onderdeel van het accreditatie traject. Tijdens deze visitatiedag(en) worden wij grondig getoetst en beoordeeld op een aantal facetten als onderdeel van het NVAO-normkader. Denk bijvoorbeeld aan de vormgeving van het programma: zet dit aan tot studeren en biedt het studenten de mogelijkheid om de beoogde eindkwalificaties te bereiken?

En dan…

Enige tijd na de visitatie krijgen wij eerst het advies en vervolgens het uiteindelijke besluit te horen, waarna de betreffende opleiding voor zes jaar wordt geaccrediteerd. Dit mooie nieuws maakt dat wij nieuwe studenten een gegarandeerd kwalitatief goede en erkende opleiding kunnen bieden. En dat is waar we het uiteindelijk voor doen.

Samen met onze waardevolle adviseurs werken wij dag in dag uit aan de kwaliteit, om het uiteindelijke doel van accreditatie te kunnen behalen. Een enerverend traject, en heel belangrijk. Komkommertijd? Allesbehalve dus!