Creatief schrijven - Zijn er SchrijfregelsHet woord ‘schrijfregel’ wordt vaak geassocieerd met creativiteitsbeperking. Vooral beginnende schrijvers zijn bang dat als ze zich eenmaal aan die schrijfregels wagen, hun creativiteit geblokkeerd wordt en hun muze ze in de steek laat. Helaas is het geromantiseerde beeld van de schrijver zonder beperkingen een misvatting. Ook een verhaal heeft regels. In deze blog lees je welke en waarom.

Componenten van een verhaal

David Gerrold, auteur van Worlds of Wonder, geeft de volgende essentiële definitie van een verhaal:

“A person has a problem, he explores the problem until he understands it, finally he makes a choice (usually a difficult one) that produces a transformation of understanding and resolves the difficulty. So a story is about the experience of problem solving and the lessons learned”.

Als we naar deze definitie kijken, komen de volgende verhaalcomponenten naar voren:

  • een verhaal gaat over een persoon;
  • die persoon heeft een probleem;
  • die persoon onderzoekt dat probleem;
  • die persoon probeert het probleem te begrijpen;
  • die persoon zal een moeilijke keuze moeten maken;
  • die keuze brengt een transformatie voort die het probleem oplost.
Zoals we zien is er eigenlijk geen verhaal zonder deze componenten. Je verhaal moet een persoon bevatten die een centrale rol speelt, ook al is het een schoen die gepersonifieerd is. Anders heb je geen verhaal. Je verhaal moet een probleem hebben (conflict) die het personage aangaat, anders is er wederom geen verhaal. Ook moet je personage tot een bepaald inzicht komen. Of zijn keuze vervolgens is dat hij veranderd of niet, daar valt over te discussiëren, maar dat ligt ook aan wat de schrijver met het verhaal wil vertellen (thema). Of vervolgens het probleem wordt opgelost of niet, ligt ook aan de grondgedachte van de schrijver. Verhaalcomponenten zijn flexibel. Toch zul je al deze verhaalcomponenten in meer of mindere mate terugvinden in ieder verhaal.

Volg ons op Instagram

Klik hier

Nu laat ik het woord ‘moeten’ vaak vallen. Dit is geen woord waar ik van houd. Het liefst zou ik willen zeggen: ‘Ga je gang! Doe het zoals jij het wilt. Het enige wat je nodig hebt is je creativiteit en je muze. Schrijf, schrijver, schrijf!’. Maar als ik dat zou zeggen, dan ga ik voorbij aan het allerbelangrijkste bestanddeel van het schrijverschap: de lezers.

Denk aan de lezers

Je schrijft voor de lezers. Als je gepubliceerd wilt worden, zul je die lezers geïnteresseerd moeten houden. Als jij een boek leest, wil je ook gegrepen worden door het verhaal. Niemand wil een verhaal lezen over een hoofdpersoon die alleen maar leuke en goede dingen meemaakt in zijn leven. Lezers willen een spannend verhaal, een verhaal die hen elke keer laat afvragen: ‘Wat gebeurt er straks? Gaat de hoofdpersoon eindelijk tegen zijn nare baas zeggen dat hij ontslag neemt? En gaat hij daarna eindelijk zijn vriendin ten huwelijk vragen?’.

Schrijfregels of verhaalcomponenten

Deze vragen komen allemaal voort uit verhaalcomponenten. ‘Schrijfregels’ is daarom niet helemaal het juiste woord, want regels kun je immers breken. Verhaalcomponenten zijn essentieel voor een verhaal. Zonder verhaalcomponenten, heb je geen verhaal.

Zelf een verhaal of boek schrijven?

Wil jij zelf aan de slag met het schrijven van een verhaal of boek? Bekijk hieronder de schrijfopleidingen van het NTI.