Voor studenten is het vinden van een stageplaats waar zij niet alleen tot hun recht kunnen komen, maar ook een bijdrage kunnen leveren aan het werkveld, best lastig. De concurrentie met andere Hogescholen, waar soms dreamstime_12099443al jaren samenwerkingen hebben plaatsgevonden, almede met de wetenschappelijke en universitair geschoolden, is groot.

Het is een zoektocht, via internet, sociale netwerken en vacaturekranten; naar een plaats waar alles samenkomt: theorie en praktijk, kennis en ervaring.

Wie een stageplaats heeft en eindelijk aan de slag mag “voor het echie”, gaat vervolgens minimaal 700 uur (afhankelijk van de opleiding) heel hard aan het werk. Door middel van de stageopdrachten, de arbeid zelf en de begeleiding op de stageplaats, wordt de student als aankomend professional getoetst.

Dit is de gelegenheid om zich te bewijzen en misschien een plaats op de arbeidsmarkt te bemachtigen, of een opdracht voor het afstuderen te vinden. De ervaring leert dat tijdens de stage grote ontwikkelingen plaatsvinden en kansen zich aandienen. Voor de toekomst!

Volg ons op Instagram

Klik hier

Naast werk, gezin en sociaal leven een stage volbrengen, is een niet te onderschatten taak. Sommigen ronden ook nog studietaken af in diezelfde periode. Je mag dus gerust spreken van doorzettingsvermogen en gedrevenheid. Dat zijn kernkwaliteiten die een student die HBO als thuisstudie doet, absoluut nodig heeft om te kunnen slagen.

Vanaf het moment dat hij of zij zich inschrijft,  tot de ontvangst van het Bachelor getuigschrift, is een student manager van zijn of haar eigen toekomst. Door de kwaliteiten die dit vraagt , zoals analytisch denken, zelfstandigheid, stressbestendigheid, en durf, vormen zij aanwinsten voor ieder bedrijf. Zeker als stagiair!

21426476_ml

Naast de kennis die studenten opdoen en het inzicht dat ze vergaren gedurende de opleiding, is het mogen toetsen aan de praktijk en dan vooral het samenbrengen van professionele en persoonlijke ontwikkeling in het werkveld het optimale leerrendement.

Stage? Belangrijkste deel van de opleiding!