Stage HBO Rechten: juridische kennis en vaardigheden toepassen

Voor mijn stage HBO Rechten werk ik mee binnen het ROC Midden Nederland in Utrecht en Amersfoort. Voor een rechtenstudent is dit wellicht een ongebruikelijke stageplek; maar voor mij zeker niet. Ik ben namelijk docent communicatie en Nederlands en ben vol enthousiasme aan de studie hbo-rechten begonnen met als doel ook les in rechten te geven. Ik heb veel brieven geschreven om een stageplaats te bemachtigen, want het opdoen van recente ervaring in het bedrijfsleven was voor mij ook welkom.

Ik leer me bont en blauw

Wat ik ook ten gunste van recente onderwijservaring in relatie tot het bedrijf en de mogelijke opdracht naar voren bracht, het baatte niet. Nadat ik een opdracht als docent Nederlands bij KPN voor het ROCMN had uitgevoerd, solliciteerde ik bij het ROCMN binnen de afdeling Business & Administration en daar werd ik aangenomen. Er worden daar momenteel  drie juridische opleidingen op niveau 4 aangeboden. Ik nam als stagiair plaats in de projectgroep en heb in samenwerking met collega’s nieuw materiaal ontwikkeld. Dit was de eerste opdracht tijdens mijn stage HBO Rechten. Een traject waaraan ik veel plezier heb beleefd bij het vergaderen en overleggen met collega’s en het zoeken en ploeteren totdat er een samenhangend geheel ontstond dat kon worden gedigitaliseerd en via Blackboard werd aangeboden.

Stage eisen Gelukkig werd het belang van een stage voor het ontwikkelen van lesmaterialen en onderzoek binnen het ROC wel herkend. Er wordt veel van hbo-studenten verwacht, zowel aan theoretische als aan praktische kennis. Vooral het verband zien tussen theorie en praktijk is een proces dat geleidelijk aan wordt geleerd en geoefend zodat de studenten goed voorbereid op stage gaan. Een stage is echt hard doorwerken; een gigantische klus in een leuke omgeving met dolenthousiaste collega’s met wie ik prettig heb samengewerkt en dit op sommige punten nóg steeds doe.

Stage opdracht Het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal was een uitgebreid proces wat ik hieronder kort heb beschreven.

Tijdens mijn stage HBO Rechten waren er beroepsvoorbereidende opdrachten die herschreven moesten worden. Ze moesten meer worden afgestemd op de praktijk en het toekomstige beroep.  Bij het zoeken naar informatie over een juridisch onderwerp moet je alle informatiebronnen doornemen. Soms zijn er regelingen die je nog niet of onvoldoende kent en dan moet je op zoek naar alle informatie en wetgeving om vragen die je jezelf stelt beantwoord te krijgen. Om het lesmateriaal te kunnen herontwerpen ben ik begonnen met onderzoek: Hoe lezen  studenten eigenlijk als ze in het eerste jaar van het mbo instromen? Aan welk soort leesonderwijs waren deze studenten gewend? Om antwoord te krijgen op mijn vragen heb ik gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en deskresearch naar de lees- en informatievaardigheid van de studenten. Tevens heb ik een vragenlijst ontwikkeld die gericht is op het achterhalen van de attitude die studenten ten opzichte van lezen hebben en de manier waarop zij in het voortgezet onderwijs zijn omgegaan met het lezen van teksten en informatieverwerving en verwerking. Resultaten van de enquête vergelijk ik dan met mijn deskresearch. Daarnaast heb ik een aantal mondelinge interviews gehouden met betrokkenen. Belangrijk is dat je leert omgaan met problemen tijdens de dataverzameling; er zijn omstandigheden, zoals vakanties, ziekte e.d. als gevolg waarvan je ruimer moet plannen.

Mijn tip: zorg dat je er niet gestrest van raakt, want dat maakt echt niet dat je sneller aan je informatie komt. Blijf rustig en kijk wat je alvast kan doen van de activiteiten die je later gepland had. Vaak vallen de puzzelstukjes in elkaar op het moment dat je bezig blijft. Als je stopt, gebeurt er niets en zullen degenen van wie je hulp nodig hebt en verwacht, denken dat je die niet meer nodig hebt. Drive en zichtbare interesse leiden tot synergie en een vruchtbare samenwerking en daarmee worden problemen makkelijker opgelost.

Tijdens mijn stage HBO Rechten heb ik heb mijn juridische kennis en vaardigheden ten volle toe moeten passen om deze opdracht tot een goed einde te brengen. De studenten zijn ermee aan de slag. Ik ben benieuwd naar het resultaat.

Volg ons op Instagram

Klik hier