Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk onderdeel geworden van onze samenleving. Bedrijven proberen steeds meer activiteiten te verrichten op het gebied van bijvoorbeeld recycling of het steunen van goede doelen. Ook NTI draagt haar steentje bij als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit doen wij op diverse manieren, zoals het meedoen aan een vrijwilligersdag en bepaalde voordelen ten opzichte van het regulier onderwijs.

NTI en het milieu

Bij NTI wordt het Blended Learning-leerconcept aangehouden. Dit houdt in dat zelfstudie, klassikaal onderwijs en begeleiding via de online leeromgeving (e-learning) gecombineerd worden. Het verbruik van energie en papier is daardoor ook bij ons in sterkere mate gereduceerd ten opzichte van het regulier onderwijs, doordat wij thuisstudie aanbieden en door onze online leeromgeving! Ook het reizen wordt enorm verminderd als je studeert bij NTI, omdat je thuis studeert, in jouw eigen omgeving en jouw eigen tempo. Kies je voor NTI, dan kies je dus voor een betere milieuomgeving.

NTI doet mee aan NLdoet

Jaarlijks wordt in heel Nederland de vrijwilligersdag NLdoet georganiseerd door het Oranje Fonds. Omdat we het belangrijk vinden om als bedrijf iets terug te doen voor de samenleving, doet NTI mee aan verschillende vrijwilligersprojecten. Denk aan het opknappen van een schoolplein, een verwendag voor bewoners van een verzorgingshuis, of het verven van een plaatselijk theater. Zo creëren we tegelijkertijd meer bewustzijn over hoe leuk en belangrijk vrijwilligerswerk kan zijn.