Stappenplan voor het aanvragen van het Levenlanglerenkrediet

Het krediet gaat altijd in per de 1e van de eerstvolgende maand. Het is daarom aan te raden om als startdatum ook de 1e van de maand te kiezen. Anders loop je een deel krediet mis. Zorg er daarnaast voor dat je startdatum in de toekomst ligt. DUO zelf geeft hier het volgende over aan: "Vraag het krediet aan voordat jouw opleiding start. Anders loop je geld mis." Je krijgt namelijk geen krediet over verstreken maanden. Vraag je krediet aan voor een HBO-, MBA- of Masterprogramma, dan geldt dat je niet al gestart mag zijn. Wanneer je reeds bent gestart met het programma, kan er geen krediet meer aangevraagd worden. Houd hier bij je startdatum dus rekening mee! 

  1. Ga naar de website: https://duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp.
  2. Lees de voorwaarden.
  3. Kom je in aanmerking voor het Levenlanglerenkrediet, neem dan contact op met de Klantenservice en vraag het formulier verklaring collegegeld op. Dit kan via e-mail (klantenservice@nti.nl) of telefoon (088 163 06 06).
  4. Het formulier kan ingevuld worden nadat jij je toelaatbaarheid voor de opleiding hebt aangetoond. Dit geldt ook wanneer je een HBO-programma, MBA-programma, Masterprogramma of Masterclass gaat volgen. In dat geval moet je je toelaatbaarheid aantonen voor de volledige HBO Bachelor- of Masteropleiding waar het programma onderdeel van uitmaakt. 
  5. Zorg er daarnaast voor dat jouw BSN nummer bekend is bij NTI. Zonder jouw BSN nummer kunnen we het formulier niet voor je maken.
  6. Wanneer jouw dossier compleet is stuurt de klantenservice jou per e-mail het ingevulde formulier verklaring collegegeld.
  7. Wanneer je deze hebt ontvangen log je in op mijn DUO. Ga daar in je Dashboard onder Levenlanglerenkrediet naar "aanvragen". Bij een HBO-programma, MBA-programma, Masterprogramma of Masterclass kan de aanvraag niet digitaal gedaan worden.
  8. Je ontvangt bericht vanuit DUO over de goedkeuring en de uitbetaling van het krediet. Laat uitbetaling onverhoopt langer op zich wachten, neem contact op met de Klantenservice van NTI voor uitstel van betaling.