Klachten

Het NTI is voortdurend bezig haar dienstverlening te verbeteren. Toch kan het voorkomen dat wij daarbij in gebreke zijn gebleven. Heb je een klacht over het NTI, haar cursussen en of haar dienstverlening dan willen wij deze graag voor je oplossen.

Hoe kan ik mijn probleem of klacht kenbaar maken?

Heb je een probleem of klacht? Gebruik dan ons meldingenformulier.

Alle meldingen, klachten en complimenten gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren. Na het invullen van het formulier behandelt de verantwoordelijke medewerker van het NTI deze melding zo spoedig mogelijk en geeft je een reactie.

Klik hier voor meer informatie over onze klachtenprocedure.

Hoe kan ik in contact komen met het NTI?

Voor vragen over studeren bij het NTI en opleidingsadvies kun je terecht op onze contactpagina.

Algemene voorwaarden Particuliere Onderwijsinstellingen

Het NTI is lid van de branchevereniging NRTO en conformeert zich aan de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen, die in samenwerking met de Consumentenbond zijn opgesteld. Wanneer je het oneens bent met de afhandeling van jouw bezwaarschrift kun je je richten tot de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen gevestigd in Den Haag. Je dient hiervoor wel eerst de klachtenprocedure van het NTI te hebben doorlopen.