Ieder jaar kijken hogescholen uit naar de publicatie van de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE). In deze landelijke enquête worden studenten gevraagd om te oordelen over hun opleiding. Op basis van die resultaten kunnen alle opleidingen in Nederland met elkaar vergeleken worden. Helaas doen niet alle (afstands)opleiders mee, maar Hogeschool NTI is niet bang om in het openbaar vergeleken te worden met andere opleiders in het land.

Score Hogeschool NTI in NSE 2013

NSE Hogeschool NTI 2013In de NSE 2013 scoort Hogeschool NTI over alle opleidingen heel goed, op inhoud krijgt het NTI zelfs een 8,0.(omgerekend van een 5-schaal naar een 10-schaal) De bacheloropleidingen Toegepaste Psychologie, Commerciële Economie en Small Business & Retailmanagement zijn op inhoud zelfs de allerbeste van heel Nederland.

Ook de opleidingen Bedrijfseconomie, Rechten, Bedrijfskundige Informatica en Integrale Veiligheid scoren op inhoud heel goed. Onze andere bacheloropleidingen scoren goed vergelijkbaar met andere hogescholen. Op onderdelen zijn er ook verbeterpunten voor de opleidingen. In het kwaliteitszorgsysteem van Hogeschool NTI is bepaald dat als iets in de NSE lager dan een drie op een vijfschaal scoort, er een aanleiding is om te komen tot een verbeterplan. Dat betekent dat we nader onderzoek doen naar achterliggende redenen en voor het nieuwe jaar moeten eventuele problemen worden aangepakt.

Verschil in opleidingsconcept

Waar Hogeschool NTI op bijvoorbeeld Inhoud overall heel goed scoort, zijn er andere onderdelen waarvan we weten dat we nooit heel hoog zullen scoren. Dit heeft te maken met het opleidingsconcept dat verschilt van standaard klassikale opleiders. Op begeleiding zullen we nooit heel hoog scoren, omdat onze studenten bijvoorbeeld minder constant contact hebben met docenten dan bij een reguliere hogeschool waar een deeltijdstudent twee avonden per week zijn lessen volgt. Bij ons vindt het contact plaats op de landelijke praktijktrainingen en vindt feedback met name plaats in de online leeromgeving. Hoewel we dat weten en beseffen, zal een eventueel mindere beoordeling toch aanleiding kunnen zijn voor een verbeterplan: we nemen het oordeel van onze studenten serieus.

Kijk je naar de overallresultaten en naar resultaten per opleiding dan zie je dat Hogeschool NTI een serieus te overwegen studieoptie is. Studenten geven je niet zomaar hoge cijfers. Het opleidingsconcept zit goed in elkaar, studenten leren heel veel, maar er is absoluut veel zelfdiscipline nodig. Ik heb dan ook grote bewondering voor studenten die hun opleiding combineren met werk, gezin en alle andere activiteiten.

Studiekeuze123.nl

Wil je opleidingen van hogescholen vergelijken op basis van de studentoordelen? Ga dan naar www.studiekeuze123.nl

Volg ons op Instagram

Klik hier