Beroepsopleidingen in België

Bij beroepsopleidingen kan het zijn dat eisen die door de overheid aan opleidingen worden gesteld, verschillen van de Nederlandse eisen. Wij adviseren je dus contact op te nemen met onderstaand ministerie indien je vragen hebt omtrent de erkenning van een in Nederland behaald vak- of beroepsdiploma indien je in België werkzaam zult zijn.

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Tel.nr. 02 553 86 11 (Onthaal Consciencegebouw)
Tel.nr. 1700 (Infolijn Onderwijs)