Lerarenbeurs voor scholing

Ben je leraar en wil je jouw vakkennis uitbreiden of je ergens in specialiseren? Leraren in het primair-, voortgezet-, middelbaar en hoger beroepsonderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs kunnen bij de IB-groep een ‘Lerarenbeurs voor scholing’ aanvragen. Je kunt hiermee een opleiding van het NTI nog voordeliger doorlopen. 

De voordelen

Deze beurs komt je tegemoet in de kosten van les- en collegegeld, studiemiddelen en eventuele reiskosten. Ook jouw werkgever wordt niet vergeten en kan een vergoeding krijgen om hiermee vervanging tijdens studieverlof te bekostigen. Daarbij kun je bij het NTI flexibel studeren, je kunt jouw studie bijvoorbeeld sneller afronden indien dit voor het verkrijgen van de beurs nodig is. 

Opleidingen met ‘Lerarenbeurs voor scholing’

Je kunt voor de volgende opleidingen van het NTI de ‘Lerarenbeurs voor scholing’ aanvragen:

HBO-opleidingen

Bekijk de voorwaarden voor bacheloropleidingen » klik hier

University

Bekijk de voorwaarden voor masteropleidingen » klik hier

De voorwaarden

Voor het schooljaar 2012-2013 zal de aanvraagronde van 2 april 2012 tot en met 1 juni 2012 plaatsvinden. Wil je in aanmerking komen voor een lerarenbeurs, dan dienen er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

  • Je hebt een onderwijsbevoegdheid (leraren in het (speciaal) primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs) of minimaal een bachelordiploma behaald (leraren in het hbo)
  • Je bent nog niet gestart met jouw bachelor- of masteropleiding
  • Je bent in dienst bij een school die het ministerie van OCW of ELI bekostigt
  • Je bent voor minimaal 20% van jouw betrekkingsomvang belast met les(gebonden) taken
  • Je ontvangt geen tegemoetkoming voor leraren op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • Je ontvangt geen studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000
  • Je hebt in voorgaande jaren geen lerarenbeurs ontvangen voor een andere studie

Meer informatie

Meer informatie over de ‘Lerarenbeurs voor scholing’ en het aanvragen hiervan, vind je op de website van de IB-groep. Wilt je meer weten over studeren bij het NTI? Neem dan contact op met een NTI studieadviseur via 0031 71 – 561 00 77 of e-mail naar studieadvies@nti.nl.