Thuiskapper

Proefles: Thuiskapper

Leuk dat je een proefles hebt aangevraagd! Met deze proefles krijg je een indruk van de cursus Thuiskapper. Je krijgt inzicht in de lesstof. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Succes en veel plezier met de proefles.


De Gereedschappen

Cursus Thuiskapper NTI

Wanneer we naar de opleiding voor kapper(ster) kijken dan kunnen we vaststellen dat het haarknippen het moeilijkste onderdeel van deze hele opleiding is. Men zegt wel eens dat men hiervoor ‘feeling’ moet hebben. Daarom zullen we enkele vaste regels doornemen, zodat het maken van fouten tot een minimum beperkt blijft. Allereerst bespreken we het gereedschap dat men nodig heeft om de haren te kunnen knippen.

Normale kappersschaar
Om haren te kunnen knippen heeft men een schaar nodig die speciaal voor het haarknippen is gemaakt.

Cursus Thuiskapper

In tegenstelling tot bijvoorbeeld een huishoudschaar zijn de snijplaten van de kappersschaar gebogen; dat wil zeggen als men de schaar gesloten houdt, zullen alleen de punten van de schaar elkaar raken. Men kan dus vanaf de zijkant door de gesloten snijplaten kijken. Bij een huishoudschaar is dat niet zo, daar liggen de snijplaten plat op elkaar. Men kan dus met een huishoudschaar geen haren afknippen.

Cursus Thuiskapper

Er zijn scharen in verschillende modellen en van verschillende grootten. Het belangrijkste is dat de vingers en de duim goed in de ringen van de schaar passen, zodat we de schaar tijdens het knippen goed kunnen vasthouden. Voor het knippen van een dameskapsel wordt wel een iets kleinere en voor mannenkapsels een iets grotere schaar geadviseerd.

Effileerschaar

Het komt vaak voor dat onze haardos erg dik aanvoelt. Dit kan komen doordat er veel haren op het hoofd staan, maar ook omdat de haren grof van draad en krullend zijn. Door gebruik te maken van een effileerschaar kan men de dikke haardos uitdunnen, zodat het geheel vloeiender en gemakkelijker valt.

Cursus Thuiskapper

De snijplaten van deze schaar zijn voorzien van openingen. Als we een plukje haar tussen de vingers nemen en de schaar in dit plukje zetten zal er slechts een gedeelte van dit haarplukje afgeknipt worden en het andere deel zal zijn normale lengte behouden. Dit plukje is dus iets uitgedund. Bij nadere beschouwing kan men zien dat de ene snijplaat bestaat uit kleine mesjes en de andere plaat uit wat men noemt 'vangertjes'. De mesjes moeten bij het knippen met deze schaar altijd boven zijn. We kunnen met deze schaar onze haarbos gemakkelijk op twee manieren uitdunnen. Alleen de punten van het haar dunner maken of de hele lengte van het haar bewerken, waardoor het geheel wordt uitgedund.


Thuiskapper

Effileerapparaat en mes

Om de haren uit te dunnen en/of vloeiender te laten vallen wordt er ook veel gewerkt met het effileerapparaat of -mes. Deze gereedschappen zijn gewoon in de winkel te koop. Om echter ongelukjes of foutjes zoveel mogelijk te voorkomen, is het gebruik van het effileerapparaat aan te raden, omdat het scherpe mes hiervan door een kapje afgeschermd wordt. Het effileerapparaat wordt op dezelfde wijze toegepast als de effileerschaar.

Elektrische tondeuse

Wanneer men het haarknippen thuis doet is een elektrische tondeuse zeer goed gereedschap.

Cursus kapper gereedschappen

Tegenwoordig is deze te koop in diverse winkelbedrijven. De bijbehorende hulpstukken worden meestal meegeleverd en zijn zeer goed te gebruiken. De tondeuse is vooral geschikt voor het knippen van kinderen en het opknippen van het haar van mannen. Ook bij het verwijderen van overtollig nekhaar en het afwerken van bakkebaarden kan de tondeuse prima werk doen. .

Kammen

Bij het haarknippen is uiteraard een kam nodig. Het model van de kam is belangrijk. Wanneer een dameshoofd geknipt moet worden, gebruikt men meestal een groot model kam die goed hanteerbaar is voor degene die de haren moet knippen. Dus niet te grof van tanding maar ook niet te fijn. Voor herenkapsels worden twee modellen aangeraden, een grote kam voor het bewerken van het bovenhaar en een kleinere kam met een dunne rug als de nekpartij opgeknipt moet worden.

Het correct vasthouden van een schaar

 

Cursus kapper

De ringvinger in het oog van de schaar tot het eerste kotje. Middelvinger en wijsvinger rusten op de schaar.

Cursus kapper_techniek

De duim in het tweede oog van de schaar tot voorbij de nagel.

Cursus kapper_techniek

Door alleen de duim te bewegen wordt de knipbeweging gemaakt.

Cursus kapper_techniek

Opleiding kapper_techniek

Wanneer de haren tijdens het knippen gekamd moeten worden, blijft de schaar in de hand.

Opleiding kapper

Permanenten. Het bespreken van de lesstof over permanenten valt in twee delen uiteen. Allereerst de belangrijkste zaken uit de theorie, waarop men indien nodig, in de praktijk, kan terugvallen. Daarna zal veel aandacht besteed worden aan het praktische gedeelte: het afdelen van de haren, het maken van deelpermanenten en het opwikkelen van het haar met verschillende soorten wikkels (dikke of dunne, maar ook rechte of diabolisch gevormde wikkels).

Ook alle zaken die voor een goede houdbaarheid van een permanent zorg dragen, zullen uitvoerig behandeld worden. We zullen ons echter beperken tot de behandelingen en producten die tegenwoordig worden toegepast en verkocht. Door het aanhalen van diverse praktijksituaties zullen we veelvoorkomende vragen en problemen, proberen te verduidelijken. Voordat we het ontstaan en de ontwikkeling van het permanenten de revue laten passeren, zullen we eerst het woord permanent onder de loep nemen. Ons woord permanent is een overblijfsel uit het Engelse 'permanent wave' en het Franse 'ondulation permanente'. Als je permanent (blijvend) in het Nederlands vertaalt, krijg je blijvende golf of blijvende krul.

Krul techniek_kapper opleidingKrul techniek_kapper opleiding

Om toch iets te begrijpen van de huidige permanentbehandelingen, is een stukje krulhistorie noodzakelijk en interessant

De Geschiedenis

Reeds uit de tijden van de Egyptenaren en de Grieken is bekend, dat vrouwen bij hun verzorging hulpmiddelen gebruikten om hun haren die van nature recht waren golvend of krullend te maken.

Uitvinders

In een veel latere tijd, zo rond het jaar 1870, zocht men naar iets wat de krullen nog langer in het haar hield. De Fransman Marcel Grateau vond het onduleren uit (krullen maken met een warme tang). Immers, de houdbaarheid van de krullen en de gevoeligheid voor vocht van de haren vormden het grote probleem en daar wilde men iets aan doen. De uitvinding van de Parijse kapper Nardin, bracht een omwenteling teweeg in het zoeken naar iets blijvends. Hij ontdekte een methode om rechte afgeknipte haren blijvend te laten krullen door ze om stokjes te wikkelen en deze dan te koken in een sodaoplossing. Het zo blijvend gekrulde haar werd gebruikt voor pruiken die toen erg in de mode waren. Deze kapper Nardin heeft in feite de grondslag gelegd voor onze huidige permanentsystemen. Men kende nu een methode om rechte haren blijvend krullend te maken. Het was echter de uitvinding in 1906 van Karl Nessler, een kapper uit het Zwarte woud in Duitsland, waardoor het mogelijk werd met behulp van een krulmakende machine de haren op de hoofdhuid blijvend om te vormen.

Aangezien de wikkeling in het haar spiraalsgewijze werd uitgevoerd, noemde men dit systeem de spiraalwikkeling.

Het knippen van een dameskapsel

We gaan allereerst in op het knippen van een dameskapsel. Wanneer we niet naar een kapsalon willen om onze haren te laten knippen maar dit thuis zelf willen doen of laten doen, moeten we vooraf een aantal zaken overwegen. Wat willen we gaan doen?

a. de gespleten punten afknippen;
b. het gehele kapsel korter maken;
c. de voorpartij in een ander model;
d. een geheel ander kapsel.

Over deze zaken moet men goed nadenken alvorens de schaar of het mes in het haar wordt gezet.

Ad a. De gespleten punten afknippen Wanneer er veel gespleten punten in het haar zitten, is het verstandig deze weg te knippen.

Als we dit niet doen, lopen we het risico dat de haren nog verder doorsplijten, nog meer beschadigen en onnodig korter worden. Bedenk dat deze kniphandeling het best kan worden gedaan in droog haar, omdat de beschadigde punten dan goed zichtbaar zijn.

Hoe pakken we dit aan? Kam het kapsel zoveel mogelijk in het model zoals het wordt gedragen en bekijk goed waar zich de meeste beschadigde punten bevinden en ga daar dan beginnen.

Met een kam of puntkam wordt het haar in smalle lagen afgedeeld. Elke laag kan men met een klemmetje vastzetten. Begin altijd met het onderste laagje. Neem dit partijtje tussen de vingers en glij dan zoveel mogelijk naar de punten toe. We kunnen de gespleten punten nu goed zien. Knip ze met korte knipbewegingen af, met de normale kappersschaar. Kijk goed naar de haren en knip alleen de gespleten punten weg. Bewerk op deze manier alle afgedeelde lagen.

Controle
Als we hiermee klaar zijn, kammen we het kapsel weer in model en controleren of alle beschadigde punten weg zijn. Als er aan de zijkanten of aan de voorpartij ook nog gespleten punten zitten, doe dan zoals hierboven beschreven.

Ad b. Het gehele kapsel korter maken. Uitgaande van haar op één lengte, kunnen we het gehele kapsel korter maken op twee manieren.

We kunnen het in droge toestand knippen of we kunnen het knippen als het haar nat is bijvoorbeeld na het wassen. Voor we uit deze twee manieren kiezen, zullen we de haardos in droge toestand goed moeten kammen en moeten bekijken. In natte haren zijn het model en de lengte zeer moeilijk te zien. Immers, natte haren zijn langer dan droge. Bepaal nu hoeveel er aan lengte van de haren afgeknipt moet worden en of dit overal even veel mag zijn. Wanneer over dit alles een beslissing is genomen, kan met het knippen worden begonnen.

Droog haar
We delen het droge haar op het gehele hoofd af in vier partijen door een scheiding te trekken vanuit het midden van het voorhoofd naar de nekpartij en een scheiding van oor naar oor. Het achtergedeelte van het hoofd heeft nu een linker- en een rechterpartij. We gaan elk vak in dunne horizontale lagen onderverdelen. Deze laagjes mogen ongeveer 1 centimeter breed zijn.

Het onderste laagje, de basisrand genoemd, komt het eerst aan de beurt en dit bepaalt de lengte.

Dit plukje wordt goed naar beneden gekamd en dan op de gewenste lengte afgeknipt. Knip er de eerste keer niet te veel af. Het is beter om, als dat nodig is er nog een tweede maal iets af te knippen. Het is verstandig om vanuit het midden van de nek naar de oren te knippen, hierdoor hebben we houvast wat betreft de lengte. Let dus op dat de punten van de schaar naar een bepaald punt van het oor gericht zijn. Op deze manier kunnen we de nekpartij gelijken recht houden.

Nu is het volgend laagje aan de beurt. We kammen dit laagje samen met het daaronder reeds geknipte gedeelte en nemen dit tussen de vingers. Het gedeelte dat langer is dan de basisrand wordt afgeknipt.

Als het bovenhaar niet te kort mag worden, zorg er dan voor dat de vingers die het te knippen haar opnemen, zo dicht mogelijk bij de basisrand gehouden worden. Omdat het bovenhaar gelijk moet worden aan de lengte van de basis, zal deze het uitgangspunt blijven vormen. Als het bovenhaar iets korter moet worden, dan kan men de handen iets hoger houden. Wanneer men rechtshandig is, werk dan van links naar rechts, zodat men overzicht kan houden over datgene wat men doet. Vervolgens wordt het gehele achterhoofd geknipt, tot de scheiding die loopt van oor naar oor. Nu zijn de zijpartijen aan de beurt. We beginnen aan de linkerkant en behandelen deze op dezelfde manier als het achtergedeelte. Een dun laagje boven het oor wordt afgedeeld en geknipt, dit vormt weer de basis. Let goed op de richting van de schaarpunten. Zoek bijvoorbeeld steun aan de ooghoeken of een lager gelegen punt. Op deze manier is het gemakkelijk beide zijden gelijk te knippen. Laag voor laag wordt nu op de geknipte basisrand aangesloten. De rechterkant van het hoofd wordt op dezelfde wijze bewerkt. Wanneer deze is geknipt, wordt het haar terug gekamd in de vorm zoals men het wil dragen.

Nu kan men vaststellen of de lengte goed is. Indien nodig kan men nu nog kleine correcties aanbrengen. Kijk vooral goed of linker- en rechterkant gelijk zijn. Daarna gaat men verder met de nog niet geknipte voorpartij. Deze haren kunnen op de gewenste lengte afgeknipt worden.

Nat haar
Het haar wordt vaak geknipt als het nat is, omdat het dan prettiger te bewerken is. Zoals reeds gezegd moeten we eerst in droog haar bekijken hoeveel centimeter we er willen afknippen.

knippen_thuiskapperknippen_thuiskapper

Wanneer dit bepaald is en het haar is gewassen, kunnen we de werkwijze en de volgorde van werken zoals hierboven beschreven, aanhouden. De twee volgende kniponderdelen (c en d) zullen we in nat, gewassen haar uitvoeren. Dit is raadzaam, omdat het haar naar een ander model moet worden geknipt.

Ad c. De voorpartij in een ander model Door het haar te wassen kan men de oude coupe geheel uit het haar kammen en de nieuwe coupe gemakkelijker vormen.

Wanneer het haar gewassen is en handdoekdroog gewreven, kammen we het in vorm.


Hoe studeer je bij het NTI?

Dankzij het nieuwe studeren bepaal je zelf waar en wanneer je studeert. Het nieuwe studeren is de ideale combinatie tussen online en klassikaal onderwijs. De onderstaande video laat je het nieuwe studeren zien.Ben je na het volgen van de proefles enthousiast geworden?

Je kunt elke dag starten met de cursus Thuiskapper dus zet vandaag nog de eerste stap!

8 redenen om bij het NTI te studeren

  1. Erkende opleidingen, gewaardeerd in het bedrijfsleven
  2. Prettige en deskundige begeleiding door ervaren docenten
  3. Voordelig lesgeld
  4. Flexibel studeren
  5. Studeren met veel persoonlijk contact
  6. Modern studeren via onze digitale leeromgeving
  7. Persoonlijke studiebegeleiding van een mentor
  8. Studeren op kosten van de werkgever en/of de fiscus

Neem gerust contact met ons op, als je nog vragen hebt. Succes met het kiezen van je cursus of opleiding!


1 / 1