Best beoordeeld door Onderwijsinspectie

Hogeschool NTI heeft van de Onderwijsinspectie een goed rapport gekregen in het kader van een onderzoek naar Hbo-deeltijdopleidingen. Van de 16 onderzochte items werden er 13 met een goed en 3 met een gedeeltelijk goed gewaardeerd. Er zijn geen onvoldoendes gegeven. Hogeschool NTI is daarmee de enige deeltijdopleider die geen enkele onvoldoende heeft gekregen, in tegenstelling tot andere grote opleiders.

Inspectieonderzoek over procedures
De Inspectie voor het Onderwijs heeft op maandag 3 december een rapport uitgebracht over haar onderzoek naar de waarborging van de kwaliteit van Hbo-deeltijdopleidingen. In dit rapport onder 13 hogescholen (zowel private als publieke) zijn de procedures rond voorlichting, toelating en vrijstellingen onderzocht, evenals de studielast en examinering.

Hoge kwaliteit
Hanno Winkelman, voorzitter van het College van Bestuur, is verheugd over het goede rapport dat zijn hogeschool heeft gekregen: “Het beleid van Hogeschool NTI is al jarenlang om Hbo-opleidingen van hoge kwaliteit aan te bieden. Daarom hebben wij strenge procedures voor vrijstellingen, studielast en examinering. De kwaliteit van deeltijdopleidingen in het Hbo mag net zo min ter discussie staan als bij voltijdsopleidingen. Studenten die zich bij ons inschrijven weten dat ze flink hun best moeten doen om hun diploma te halen. Maar als ze eenmaal geslaagd zijn, weten dat ze iets goeds hebben gepresteerd en dat hun diploma veel waarde heeft. Voor henzelf en voor hun werkgevers. De uitkomst van dit Onderwijsinspectie-onderzoek is dan ook een groot compliment aan alle medewerkers en docenten van Hogeschool NTI, die zich dagelijks inzetten voor een hoge onderwijskwaliteit."