Beoordelingen Hogeschool NTI in de Nationale Studenten Enquête 2017

logo-nse.pngDe Nationale Studenten Enquête (NSE) is het grootste onafhankelijke studenttevredenheidsonderzoek onder hogescholen en universiteiten. In 2017 hebben ruim 280.000 studenten meegedaan aan de enquête. Wij hechten veel waarde aan de mening van onze studenten, daarom doet Hogeschool NTI al jarenlang mee aan de NSE. Onder meer op basis van deze resultaten bepaalt Hogeschool NTI welke onderdelen het nog kan verbeteren.

We zijn er zeer trots op dat in de NSE 2017 de NTI-opleidingen HBO Voeding en diëtetiek en HBO Integrale veiligheid als beste zijn beoordeeld op inhoud. Daarnaast zijn deze opleidingen ook landelijk als beste beoordeeld op docenten, informatievoorziening, wetenschappelijke vaardigheden, studielast én toetsing.

NSE 2017 scores Paars1Maar ook andere NTI hbo-opleidingen hebben een mooie score gekregen in de NSE 2017. Zo scoort HBO Counseling een 8,4, HBO Pedagogiek een 8,0 en HBO Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) een 7,8. 

Voor ons geven de resultaten aan dat het gebruik van de beste vakliteratuur, in combinatie met onze praktijkgerichte werkvormen, door onze studenten hoog wordt gewaardeerd!

Meer studentbeoordelingen
The Feedback Company 8.2Niet alleen hbo-studenten, maar ook andere studenten en cursisten zijn tevreden over NTI en onze opleidingen. Dat blijkt onder meer uit de onafhankelijke vergelijkingssite The Feedback Company, waar NTI een 8,2 scoort uit ruim 1.300 beoordelingen. Bovendien staan op onze website bij veel opleidingen reviews van (oud) NTI-studenten, die een beeld kunnen geven van de kwaliteit van de opleiding.