Open bestel

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2008 aan Hogeschool NTI goedkeuring verleend voor deelname aan Experiment Open Bestel. Hogeschool NTI heeft deelgenomen aan het experiment met de NVAO-geaccrediteerde opleidingen HBO Toegepaste Psychologie en HBO Rechten. Deze opleidingen zijn beide afgelopen jaren ontwikkeld en worden aangeboden door Hogeschool NTI. De afgelopen twee jaar hebben veel studenten kunnen profiteren van de voordelen van het Experiment Open Bestel en is het experiment positief verlopen. Per 1 september 2010 is inschrijven onder de voorwaarden van het Experiment Open Bestel helaas niet meer mogelijk.

Studenten Open Bestel doorlopen hun studie tegen het wettelijke geldende collegegeld. Daarbij is het collegegeld inclusief studieboeken, examens en alle praktijkdagen. Het studieprogramma en het onderwijsconcept veranderen niet, dus studenten blijven profiteren van de flexibele studiemogelijkheden van Hogeschool NTI.

Profiteer nog van het eerste jaar gratis examens!

Voor de studenten HBO Toegepaste Psychologie en HBO Rechten die zijn gestart per 1 september 2010 zijn echter nog enkele aantrekkelijke voorwaarden verlengd! Zo zijn de tentamens in het eerste studiejaar inclusief het lesgeld, geldt het aantrekkelijke lesgeld van €1672 per jaar en kunt u bovendien nog steeds in aanmerking komen voor studiefinanciering! Kijk bij HBO Toegepaste Psychologie of HBO Rechten voor meer informatie.

Resultaten Experiment Open Bestel

In een 'open bestel' kunnen naast reguliere scholen, ook commerciële scholen zoals Hogeschool NTI toetreden tot de door de overheid gefinancierde markt van hoger onderwijs. Met dit experiment wil de overheid nagaan in hoeverre instellingen zoals Hogeschool NTI in de toekomst kunnen worden gesubsidieerd. Aan de hand van het Experiment Open Bestel hebben is meer inzicht gekregen in de mate waarin:

  • de kwaliteit van het onderwijs verbetert;
  • de keuzemogelijkheden voor studenten toenemen;
  • de prestaties van de studenten verbeteren.

In 2015 wordt teruggekeken op de resultaten van het Experiment Open Bestel. Tot nu toe laten zij zien dat in ieder geval de studenttevredenheid en het onderwijsrendement hoog zijn.

Het nut van het Open Bestel voor Hogeschool NTI studenten

De bekostiging binnen het experiment heeft Hogeschool NTI meer mogelijkheden gegeven om te experimenteren met het begeleiden van studenten bij hun studieactiviteiten. Zo zijn er uitgebreide examentrainingen georganiseerd ter voorbereiding op het examen en zijn er studiegroepen voor HBO Toegepaste Psychologie gestart, zodat studenten op verschillende locaties in Nederland te boeien en te binden aan de opleiding en de samenwerking te verbeteren.

Hiernaast zijn er interessante bijeenkomsten georganiseerd. Zo was er een druk bezochte Meet & Greet in de Jaarbeurs Utrecht tijdens de Dag van de Psychologie en het Recht met bekende sprekers als drs. Jean-Pierre van de Ven en Bram Moskowicz. Deze activiteiten en de dagelijkse inzet van mentoren en docenten hebben er aan bijgedragen dat de instroom en doorstroom van studenten zeer geslaagd is én onze opleiding Toegepaste Psychologie als beste uit de bus komt!

Hogeschool NTI zet zich in verder in om studenten te laten studeren onder de voorwaarden van het Experiment Open Bestel en alle voordelen die hier aan te pas komen. Hou de website in de gaten voor meer informatie.